Informacje SPIAB

Walne Zgromadzenie SPIAB w Warszawie

Warszawa była miejscem XLVI Walnego Zgromadzenia Członków SPIAB. 13 kwietnia do stolicy zjechało 30 przedstawicieli firm członkowskich, którzy omówili bieżące prace Stowarzyszenia oraz zaplanowali dalsze działania. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie zarządu oraz  sprawozdanie finansowe za rok 2022. Swoje działania zreferowali także członkowie grupy roboczych. Spotkanie zakończyło się przyznaniem tytułu członka honorowego SPIAB panu Edwardowi Chomińcowi, jednemu z inicjatorów powstania Stowarzyszenia. 

Kontakt dla mediów

Marek Roguszka