XXXVII Walne Zebranie SPIAB za nami.

16 Listopad 2018

Program spotkania:

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz pozostałych członków Prezydium
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku Zebrania
5. Prezentacja nowych członków Stowarzyszenia
6. Informacja o pracy Zarządu w ostatnim półroczu (M. Bajsert)
7. Przybliżenie zagadnień związanych z REACH i ECHA (M. Przystałowski)
8. Aktywność Stowarzyszenia w zakresie REACH i ECHA (M. Bajsert)
9. Relacja ze współpracy z EUROBATEM (J. Mieloszyk/J. Kwiecień)
10. RODO a funkcjonowanie przedsiębiorstw zrzeszonych w SPIAB (M. Roguszka)
11. Dyskusja dotycząca propozycji zmian w statucie SPIAB
12. Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych
13. Inne tematy / wolne wnioski
14. Zakończenie Zebrania

Wszystkie punkty spotkania zostały szczegółowo omówione. Ponadto poruszono temat projektu nowych przepisów, dotyczących odpadów, zgodnie z którymi posiadacze odpadów będą musieli uiszczać opłatę za każdą tonę złomu akumulatorowego. Dotyczyć to może również składowania zużytych akumulatorów , które de facto nie są odpadem, a są składowane okresowo przed sprzedażą do huty. Przyjęto propozycję aby sformułować list do Ministerstwa, w którym przedstawimy swoją argumentację niezasadności wprowadzania opłat, bądź też obniżenia tych opłat dla branży.