Trendy cenowe ołowiu

12 Czerwiec 2013

Ołów stanowi główny koszt produkcji akumulatora. Jego udział może stanowić nawet powyżej 70% kosztu jego wytworzenia. Zmiany cen tego surowca są największym elementem ryzyka dla producentów akumulatorów.

10 lat temu ceny ołowiu kształtowały się na poziomie 400€ za tonę. Przełom nastąpił w 2007 roku, w którym ołów osiągał rekordowe ceny: nawet ponad 2600€ za tonę. W kolejnych latach sytuacja się ustabilizowała, ale poziom cen tego surowca już nigdy nie wrócił do poziomu sprzed dekady. Od kilku lat kształtują się one na poziomie 1500-2000€. W ostatnim roku średnia cena oscylowała w granicach ok. 1700€.