Zapis z posiedzenia Komisji Senackiej w dniu 22 lipca 2014 r.

15 Wrzesień 2014

Zapis stenograficzny

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 22 lipca 2014 r.


Pobierz stenogram_ub_4_1.pdf