Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

10 Czerwiec 2013

Ustawa o bateriach i akumulatorach określa wymagania i zasady dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów, jak również zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.


Pobierz ustawa_o_bateriach_i_akumulatorach.pdf

Pobierz dziennik_ustaw_poprawka_do_ustawy_str.93.pdf