Spotkanie Zarządu

07 Wrzesień 2018

W dniu 6 lipca br. odbyło się Spotkanie Zarządu. Głównym tematem była relacja Prezesa SPIAB z jego wizyty w Brukseli w dniach 14-15.06.2018r. W Brukseli Prezes  brał udział w forum EUROBATU, podczas którego wypracowano strategię i ustalono działania edukacyjne, jakie będą realizowane przez członków SPIAB w celu przeciwdziałania włączeniu związków ołowiu na listę substancji wymagających zezwolenia REACH (Aneks XIV).