O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce powstało w październiku 1999 roku w celu integracji środowiska branży akumulatorowej i reprezentacji tego środowiska w rozmowach z organami administracji państwowej.

Stowarzyszenie liczy 21 członków - producentów i importerów akumulatorów ołowiowych (kwasowych), co stanowi ponad 90 procent branży akumulatorów ołowiowych (kwasowych) w Polsce.

Stowarzyszenie aktywnie włącza się do prac nad przepisami dotyczącymi gospodarki zużytymi akumulatorami ołowiowymi (kwasowymi), a w trakcie tworzenia obowiązujących przepisów środowiskowych członkowie Stowarzyszenia biorą aktywny udział w konsultacjach jako eksperci.

Członkowie Stowarzyszenia poczuwając się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i jego ochronę, realizują na własny koszt obowiązki jakie nakłada na nich ustawa O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej, w tym zbiórkę zużytych akumulatorów i przekazywanie ich do recyklingu.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest prowadzenie branżowej statystyki dotyczącej produkcji i sprzedaży akumulatorów ołowiowych (kwasowych) na rynku krajowym i na eksport.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Akumulatorów EUROBAT.