Informacje techniczne

  • Trendy cenowe ołowiu

    12 Czerwiec 2013

    Ołów stanowi główny koszt produkcji akumulatora. Jego udział może stanowić nawet powyżej 70% kosztu jego wytworzenia.

    Czytaj